ร่วมแนะแนวการประเมินตนเองให้ : อุทยานธรณีเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 17 ตค. 2562 ณ  กรมทรัพยากรธรณีนำโดย นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี ร่วมแนะแนวทางการจัดทำเอกสารประเมินตนเอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ให้แก่คณะทำงานอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ณ ห้องเมืองราช ศูนย์ข้อมูลอุทยานธรณีเพชรบูรณ์

 

กองธรณีวิทยา ส่วนอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Copyright © 2019 DMR | All Rights Reserved