ประเมินอุทยานธรณีเพชรบูรณ์สู่ระดับประเทศ

หลังจากอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดไปแล้ว ก้าวต่อไปคือการผลักดันให้เพชรบูรณ์จีโอปาร์คก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศ โดยล่าสุดทีมประเมินภาคสนามเพิ่งลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 7-11 ก.ค. 2563  ที่ผ่านมา เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมแหล่งธรณีวิทยาทั้ง 22 แหล่งใน 3 อำเภอฯได้แก่ อ.เมือง, อ.หล่มสัก, อ.น้ำหนาว ตามเกณฑ์ชี้วัด 5 ด้านไปแล้ว โดยผลประเมินน่าจะทราบในเดือนสิงหาคมนี้  

 

กองธรณีวิทยา ส่วนอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Copyright © 2019 DMR | All Rights Reserved