ประเมินอุทยานธรณีขอนแก่น สู่ ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 21-24 กรกฏาคม 2563 คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ประเมินภาคสนาม อุทยานธรณีขอนแก่ สู่ อุทยานธรณีระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการภาคสนามประกอบไปด้วย , ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง รอง ผอ.อุทยานธรณีโลกสตูล อ.ธนวัฒน์ ทองเพิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิทางการท่องเที่ยว ,อ.ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชียวชาญ กรมทรัพยากรธรณี ร่วมประเมิน โดยในงานนี้ ลงพื้นที่ในขอบเขตอุทยานธรณีขอนแก่น ในอำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า ซึ่งมีแหล่งทางธรณีที่น่าสนใจในระดับอาเชียน โดยเฉพาะไดโนเสาร์ และแหล่งทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูเวียง เมื่อผ่านระดับประเทศไทยแล้ว อุทยานธรณีขอนแก่นมุ่งหวังว่าจะได้ไปไกลถึง อุทยานธรณีโลกของูเนสโก

 

กองธรณีวิทยา ส่วนอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Copyright © 2019 DMR | All Rights Reserved