อุทยานธรณีลำปาง

Lamphun Geopark
Chae Son National Park
Lampang Geopark
Thachomphu railway bridge or white bridge at sunrise
Lampang Geopark
wat phra that lampang luang
Lampang Geopark
Wat Chaloem Phra Kiat Phrachomklao Rachanusorn
Lampang Geopark
Wat Phra That Doi Phra Chan in
Lampang Geopark
khao soi
Lampang Geopark
Previous
Next

Lamphun Geopark

ลำปางจีโอปาร์ค มีพื้นที่อยู่ในเขต 7 อำเภอของจังหวัดลำปาง ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอแม่เมาะ อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว อำเภอแม่ทะ และอำเภอเมืองปาน  ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยมีเป้าหมายจะก้าวสู่อุทยานธรณีระดับประเทศ ตามหลักการบริหารจัดการแบบองค์รวมที่มีชุมชนเป็นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีพื้นที่ 2,653 ตารางกิโลเมตร

ความโดดเด่นทางธรณีวิทยา

  1. ชั้นหอยน้ำจืดหนาที่สุดในโลก พบที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ หนากว่า 6-12 เมตร

เป็นหลักฐานอ้างอิงเรื่องสภาพแวดล้อมโบราณของโลก เมื่อ 13 ล้านปีก่อน

  1. มีความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณเหมืองถ่านหินแม่เมาะพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจำนวนมาก อาทิ ช้างสี่งากอมโฟธีเรียม หมาหมีแม่เมาะ และทาร์เซียสิรินธร โดยเฉพาะทาร์เซียสิรินธรเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นไพรเมตที่มีลักษณะดึกดำบรรพ์ แต่อยู่ร่วมสายพันธุ์เดียวกับไพรเมตชั้นสูงพวกเอป และมนุษย์ นอกจากนี้ยังพบซากดึกดำบรรพ์ของ เต่า จระเข้ และสัตว์กัดแทะขนาดเล็ก
  2. แหล่งภูเขาไฟโบราณ โดยพบลักษณะของปากปล่องภูเขาไฟที่ยังคงหลงเหลือสภาพจากการปะทุเมื่อประมาณ 0.5 – 0.8 ล้านปีก่อน จะเห็นเป็นแอ่งรูปวงกลมชัดเจนเมื่อมองจากมุมสูง คือ ดอยผาคอกหินฟู และดอยผาคอกจำปาแดด
  3. ไดอะทอไมต์ จังหวัดลำปางเป็นแหล่งไดอะทอไมต์หรือดินเบาแหล่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กมาก อาศัยอยู่ในน้ำ เรียกว่า ไดอะตอม เมื่อไดอะตอมตายลง เปลือกที่เป็นซิลิกาจะตกเป็นตะกอนสะสมกันเป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็นแหล่งไดอะตอม มีลักษณะร่วนซุย เบา เนื้อพรุน คล้ายชอล์ก ใช้ประโยชน์ในการเป็นส่วนผสมทำกระดาษสา เพื่อให้เนื้อกระดาษแน่นเนียน เป็นฉนวนและเป็นสารที่ใช้ในการกรองได้ดี เช่น กรองน้ำตาลและสารกรองอื่น ๆ ใช้ขัดภาชนะโลหะ

ความโดดเด่นทางธรณีวิทยาระดับนานาชาติ