มหกรรมเที่ยวทิพย์อุทยานธรณีโลกสตูล

เข้าร่วมงานวันที่ 23-24 กันยายน 2564

เรื่องเล่าใต้ผืนดิน “ร่องรอยทางธรณีวิทยา” จิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆที่บ่งชี้วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมเรื่องเล่ามรดกโลก “อุทยานธรณีสตูล” (Satun UNESCO Global Geopark)พื้นที่ทะเลโบราณกว่า 520 ล้านปีด้วยการเปิดตัว “มหกรรมเที่ยวทิพย์อุทยานธรณีโลกสตูล” วันที่ 23-24 กันยายน 2564 ชม 6 เส้นทางเสมือนจริง (virtual trails) ผ่านนิทรรศการเสมือนจริง (virtual exhibition)

เปิดโลกธรณีวิทยากับ “สมหมาย เตชวาล” เรื่องเล่าใต้ผืนดิน และการพลิกโฉม “อุทยานธรณีสตูล” ผ่านโลกออนไลน์