ติดต่อเรา

จัดทำโดย
กองธรณีวิทยา

ส่วนอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา และจัดตั้งอุทยานธรณี
กรมทรัพยากรธรณี

ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-621-9651 ถึง 52
Email :geoparkthailand@gmail.com