การประเมินซ้ำในการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยของอุทยานธรณีสตูล

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 คณะผู้ประเมินภาคสนามภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี ประกอบด้วย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ดร.ธิติ ตุลยาทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญภูมิภาค คณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณี ในภูมิภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP) ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าทำการตรวจประเมินในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลเพื่อการต่อเนื่องของการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย

อุทยานธรณีสตูลครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสตูล ได้แก่ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และส่วนที่เป็นเกาะของอำเภอเมือง พื้นที่ประมาณ 2,600 ตารางกิโลเมตร และอุทยานธรณีสตูลได้ผ่านการประเมินและรับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 พร้อมทั้งได้ขึ้นเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งแรกของประเทศไทย

การประเมินภาคสนามครั้งนี้ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญได้แก่ แหล่งซากดึกดำบรรพ์เขาน้อย แหล่งซากดึกดำบรรพ์สโตรมาไลต์ และเขตข้ามกาลเวลา รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น การสานตระกร้ากระจูดหม้อข้าวหม้อแกงลิงควนค้อง วิสาหกิจชุมชนพริกไทยดำ วิสาหกิจชุมชนท่าอ้อยที่เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากปันหยาบาติกและสถาบันการการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนกำแพงวิทยา ที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนอุทยานธรณีแห่งที่สองซึ่งโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์เป็นแห่งแรก การประเมินฯ จะคำนึงถึงความก้าวหน้าของอุทยานธรณีประเทศไทย การดำเนินการตามข้อแนะนำของยูเนสโกและการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

 

กองธรณีวิทยา ส่วนอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Copyright © 2019 DMR | All Rights Reserved